PRESSRUM & MEDIA

Upp till kamp mot jättarna och E-handeln


Fristående privatägda butiker i 31 städer har anslutit sig.

När butiksdöden breder ut sig över landet samlar sig de lokala fristående butiksägarna och tar upp kampen mot jättarna. 31 städer runt om i Sverige har på kort tid anslutit sig till det framgångsrika nationella butiksnätverket för fristående privatägda butiker, Unika Butiker. Två gånger per år lyfts den lokala handeln lite extra. Onsdag den 25 mars är det Vår-onsdag i alla Sveriges Unika Butiker, en dag där den fristående handeln lyfts och uppmärksammas lite extra. Under dagen sker bland annat en gemensam insamling till Barncancerfonden1).

 Den fristående lokalhandeln i våra städer erbjuder enorma mervärden. Det är viktigt för ett starkt och levande samhälle att de fortsätter att fungera väl, därför är det oerhört angeläget att tydliggöra detta för allmänheten. Allt fler förstår att hur och var man handlar har effekter. Nu måste vi ta tillfället att upplysa om det positiva som händer när de handlar i Unika Butiker, säger Jan Smedh, bokhandlare The English Bookshop som i måndags startade upp som Unik Butik i Uppsala.

 Unika Butiker-konceptet har på kort tid blivit en succé, där många handlare märker skillnad i en vardag med tuff konkurrens från stora kedjor och E-handel. Fler kunder hittar till butikerna och lönsamheten ökar. Nyligen gick en av Sveriges främsta entreprenörer, hotellkungen Stefan Karlsson2) in som ordförande i styrelsen för nätverket.

I Unika Butiker får alla Sveriges fristående och privatägda butiker möjligheten till en unik marknadsplats. Att gemensamt skapa kundflöden och mervärden för kunden samt en enorm möjlighet att växa, säger Stefan Karlsson.

I USA finns en dag för de fristående butikerna i kalendern, Small Business Saturday3). Dagen har blivit en enorm succé och många lokala handlare har genom dagen ökat sin lönsamhet. Butiksnätverket Unika Butiker jobbar nu för att Sveriges fristående butiker också ska få en egen återkommande dag i kalendern. En Unik Butik-dag som ligger sista lördagen i oktober.

– Vi hoppas att Sverige inte ska vara sämre utan haka på trenden i USA. Det finns en mängd olika dagar i kalendern, så varför ska inte dessa butiker ha en egen dag. De är oerhört viktiga för handeln i Sverige. Utan dessa privatägda butiker med sina unika sortiment riskerar handelsutbudet att bli likriktat och identitetslöst och handeln utarmad, säger Maria Skalin.

 Det är tufft att som liten egen butik märkas i den hårda konkurrensen av stora kedjor och E-handel.

Unika Butiker startade på initiativ av några butiksägare i Sundsvall hösten 2013 i syfte att öka synligheten, lönsamheten och konkurrenskraften för just fristående privatägda butiker. Våren 2014 öppnade nätverket upp för andra städer att ansluta sig och på kort tid har 30 ytterligare städer anslutit sig. Nya städer hör kontinuerligt av sig och visar intresse för konceptet. Målet är att få med hela Sverige.

För att tillhöra Unika Butiker ska butiken vara fristående och privatägd, den får alltså inte vara eller tillhöra en kedja eller franchiseföretag. Butiken ska ha ett sortiment som på något sätt är unikt för den region butiken finns i, och dessutom på något sätt jobba hållbart, i sortimentet eller i sättet att arbeta.4) De butiker som uppfyller kriterierna är varmt välkomna att skicka in en anmälan till nätverket om önskat medlemskap.

Välkommen att besöka dina lokala Unika Butiker den 25 mars!
För aktuell lista över dina butiker se: www.unikabutiker.nu/butiker listat under ”Stad/ort”

För ytterligare information och kommentarer:
Maria Skalin, Unika Butiker, 070-213 10 31.
Jan Smed, The English Bookshop, 018-10 05 10, 073-938 47 31.