PRESSRUM & MEDIA

Två Unika Butiker lördagar – Två dubblade omsättningar


Succén med Unika Butiker fortsätter! Efter världshistoriens andra Unika Butik-dag i slutet av november blev resultatet för många av butikerna återigen succé. Butiken Ido Kaffehandel i stenstan fördubblade omsättningen jämfört med en vanlig lördag. Även butikerna utanför centrum märker en skillnad jämfört med vanliga lördagar.

– Det var en jättebra dag och jag hade fler kunder än vanligt i butiken. Det bästa är hela konceptet Unika Butiker. Vår svaghet är att många inte vet att vi finns och vart vi ligger eftersom vi ligger utanför centrum. Genom Unika Butiker får jag möjlighet att synas på ett ännu bättre sätt och fler kan hitta till butiken, säger Erica Nilsson, Gallerica i Kolsta .

Unika Butiker består i dagsläget av närmare 50 små och privatägda lokala butiker i Sundsvall och Timrå som inte tillhör någon kedja eller franchise. Antalet butiker ökar konstant. Förutom att butikernas sortiment i någon form är unikt och inte går att hitta någon annanstans i regionen erbjuder dessutom alla något hållbart1) i sortimentet eller sättet att arbeta. Butiken Ido Kaffehandel i Sundsvall är en av många butiker som genom nätverket har märkt konkret resultat.

– Denna lördag, liksom förra Unika Butik-dagen, fördubblade jag min omsättning jämfört med en vanlig lördag. Unika Butiker har helt klart bidragit till fler kunder och en ökad omsättning, säger Åsa Aronsson, Ido Kaffehandel.

Unika Butiker finansieras av SAMT-projektet, Samverkan för tillväxt, i Sundsvall och Timrå2) och stöttas av Stenstan Sundsvall och Näringslivsbolaget.

– Det här är en viktig satsning för handeln i hela regionen. Det är kul att se att det på så kort tid redan blivit ett begrepp många uppmärksammat och pratar om. Jag är övertygad om att det kommer att ge en positiv inverkan på många lokala handlares intäkter, säger Anita Öberg, VD på Näringslivsbolaget.

Unika Butiker har bland annat en gemensam facebooksida och hemsida, och har tagit fram en egen grafisk profil. Flera andra svenska städer väntar på att få komma med i Nätverket, där alltså Sundsvall-Timrå står som förebild. Under Januari 2014 är konceptet färdigpaketerat för vidare ”export” till andra städer runt om i Sverige. Målet är att få med hela Sverige.

Unika Butiker är inspirerat av Shop Small, ett begrepp från USA som kom till för att uppmuntra människor att handla i de små butikerna. Där har det bland annat lett till en officiell dag kallad Small Business Saturday, vilken haft en mycket positiv inverkan på många lokala handlares intäkter.

För ytterligare information och kommentarer:
Maria Skalin, SAMT, 070-191 24 58.
Åsa Aronsson, Ido Kaffehandel, 070-579 19 72, 060-61 49 88, www.facebook.com/pages/IDO-Kaffehandel/141558685913183?fref=ts
Erica Nilsson, Gallerica, tel 070-337 43 66, www.gallerica.se
Gunnel Åhlund, Näringslivsbolaget, 070-663 84 42.

Här hittar ni de Unika Butikerna: http://m.boka.visitsundsvall.se/sv/se-och-gora?filter=c%3D26049
Mer om Unika Butiker: www.facebook.com/unikabutiker www.unikabutiker.nu

1) Med hållbarhet menas: Att på något sätt ta hänsyn till miljö och/eller människor i sitt företagande och sortiment. Det kan exempelvis vara att butiken har ekologiska produkter, energisnåla transporter, ett energispartänk i butiken, minimerade förpackningar, närproducerat/lokalproducerat sortiment, ett second-hand sortiment, rättvisemärkta produkter, varor som produceras under goda arbetsförhållanden, arbetar med hjälp till behövande, har funktionshindrade/ungdomar/utrikes födda som anställda och ser dessa som en resurs osv.

2) Fakta SAMT: SAMT är ett samarbete mellan Sundsvalls och Timrå kommun. Målet är att små och medelstora företagare i Sundsvall och Timrå hittar vinsten och drivkraften i att arbeta med hållbar utveckling i deras företag. Hållbart arbete innebär bland annat att minimera produkternas och tjänsternas miljöpåverkan. Att produktionen av varor och tjänster sker under goda arbetsförhållanden och företaget uppträder etiskt och respekterar mänskliga rättigheter. Ökad lönsamhet, nöjda kunder och minskade kostnader är några positiva effekter av att arbeta hållbart. Engagerad och stolt personal, starkare varumärke och nya marknader är andra exempel. SAMT finansieras av Sundsvalls kommun, Timrå kommun, Länsstyrelsen Västernorrland och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet har en budget på 8,1 miljoner.