PRESSRUM & MEDIA

Succén Unika Butiker går på ”export”


– Sollefteå och Härnösand med i konceptet som startade i Sundsvall och Timrå.

Ökad lönsamhet, ökad konkurrenskraft, synligare så att fler hittar till butikerna. Det är några av resultaten butiker i Sundsvall och Timrå har uppnått genom konceptet Unika Butiker. Nu etablerar sig konceptet i Härnösand och Sollefteå. Det är tufft att som liten egen butik märkas i den hårda konkurrensen av stora kedjor och E-handel. Därför startades Unika Butiker på initiativ av några butiksägare i Sundsvall hösten 2013.

– Ett jättebra koncept för oss fristående privatägda butiker. Genom att samarbeta ökar vi synligheten så att fler blir nyfiken och hittar våra butiker. Jag tror absolut på ”en gemensam flagg”, säger Eva Vörman, Fotfavoriten (Sko & Sulbutiken) i Sollefteå, som just gått med i nätverket.

För att tillhöra Unika Butiker måste butiken vara fristående och privatägd, de får alltså inte vara eller tillhöra en kedja eller franchiseföretag. Butiken ska ha ett sortiment som på något sätt är unikt för den region butiken finns i, och dessutom på något sätt jobba hållbart, i sortimentet eller i sättet att arbeta. 1)

Unika Butiker-konceptet har på kort tid blivit en succé, där många handlare märker skillnad i en vardag med tuff konkurrens från de stora kedjorna och E-handel. I Sundsvall och Timrå har Unika Butiker funnits sedan hösten 2013, och många butiker har redan märkt resultat av samarbetet. Fler kunder hittar till butikerna och lönsamheten ökar.

– Det här är en viktig satsning för handeln i hela regionen. Det är kul att se att det på så kort tid redan blivit ett begrepp många uppmärksammat och pratar om. Jag är övertygad om att det kommer att ge en positiv inverkan på många lokala handlares intäkter, säger Anita Öberg, VD på Näringslivsbolaget i Sundsvall.

Konceptet har även uppmärksammats på regeringsnivå. Vid Företagarnas Rikskongress i Sundsvall nyligen träffade och presenterade representanter från Unika Butiker konceptet för Näringsminister Annie Lööf, som redan innan hade hört talas om Unika Butiker.

Unika Butiker har bland annat en gemensam Facebooksida och hemsida, och har tagit fram en egen grafisk profil. Nu i juni lanseras en helt ny hemsida med utökad sökfunktion, och en mobilapp med bland annat sökfunktion och en ”nära mig” funktion, där du lätt hittar Unika Butiker nära dig. Förutom Sollefteå och Härnösand har flera andra städer anmält intresse av konceptet, där alltså Sundsvall-Timrå står som förebild. Målet är att få med hela Sverige.

För ytterligare information och kommentarer:
Maria Skalin, Unika Butiker, 070-213 10 31.
Anita Öberg, VD på Näringslivsbolaget i Sundsvall, 070-256 45 25.
Eva Vörman, Fotfavoriten (Sko & Sulbutiken) i Sollefteå, 070-330 84 17
Anne Hagström, JA Ekolivs i Härnösand, 070-685 06 19.

Mer om Unika Butiker, här hittar ni alla butiker: www.facebook.com/unikabutiker www.unikabutiker.nu
Karta över alla butikerna i Sundsvall och Timrå: http://guide.visitsundsvall.se/sv/se-och-gora/karta?filter=c%3D26049

Unika Butiker är inspirerat av Shop Small, ett begrepp från USA som kom till för att uppmuntra människor att handla i de små butikerna. Där har det bland annat lett till en officiell dag kallad Small Business Saturday, vilken haft en mycket positiv inverkan på många lokala handlares intäkter.

1) Med hållbarhet menas: Att på något sätt ta hänsyn till miljö och/eller människor i sitt företagande och sortiment. Det kan exempelvis vara att butiken har ekologiska produkter, energisnåla transporter, ett energispartänk i butiken, minimerade förpackningar, närproducerat/lokalproducerat sortiment, ett second-hand sortiment, rättvisemärkta produkter, varor som produceras under goda arbetsförhållanden, arbetar med hjälp till behövande, har funktionshindrade/ungdomar/utrikes födda som anställda och ser dessa som en resurs osv.