PRESSRUM & MEDIA

Succén Unika Butiker etablerar sig i Luleå


– Lokala, fristående och privatägda butiker i samverkan för ökad lönsamhet

Ökad lönsamhet och ökad konkurrenskraft. Det är exempel på resultat butiker i nätverket Unika Butiker har uppnått. Ett nätverk för fristående och privatägda butiker i Sverige. Nu etablerar sig det framgångsrika konceptet i Luleå. Först ut blir Hafva Kungsgatan 25. Nätverket finns just nu i 25 städer från norr till söder i Sverige och nya städer och butiker ansluter sig kontinuerligt.

Det är tufft att som liten egen butik märkas i den hårda konkurrensen av stora kedjor och E-handel. Utan de fristående butikerna i Luleå med sina unika sortiment riskerar handelsutbudet att bli likriktat och identitetslöst jämfört med andra städer runt om i Sverige.

 Jag gick med i Unika Butiker därför att jag tycker att det är en toppenidé att vi ska värna om vårt lands Unika Butiker och lyfta fram just dessa. Småbutikerna sätter krydda på städernas shoppingutbud och behövs både som kontrast och komplement till de stora kedjorna. Tillsammans är vi starka, säger Åsa Forssell som äger Hafva.

 Unika Butiker startade på initiativ av några butiksägare i Sundsvall hösten 2013 i syfte att öka synligheten, lönsamheten och konkurrenskraften för just fristående privatägda butiker. Våren 2014 öppnade nätverket upp för andra städer att ansluta sig och på kort tid har 24 ytterligare städer anslutit sig. Nya städer hör kontinuerligt av sig och visar intresse för konceptet. Målet är att få med hela Sverige.

För att tillhöra Unika Butiker ska butiken vara fristående och privatägd, den får alltså inte vara eller tillhöra en kedja eller franchiseföretag. Butiken ska ha ett sortiment som på något sätt är unikt för den region butiken finns i, och dessutom på något sätt jobba hållbart, i sortimentet eller i sättet att arbeta.1) De butiker som uppfyller kriterierna är varmt välkomna att skicka in en anmälan till nätverket om önskat medlemskap.

Unika Butiker-konceptet har på kort tid blivit en succé, där många handlare märker skillnad i en vardag med tuff konkurrens från stora kedjor och E-handel. Fler kunder hittar till butikerna och lönsamheten ökar. Nyligen gick en av Sveriges främsta entreprenörer, hotellkungen Stefan Karlsson2) och Näringslivschefen i Sundsvall Anita Öberg3) in som ordförande respektive ledamot i styrelsen för nätverket.

– I Unika Butiker får alla Sveriges fristående och privatägda butiker möjligheten till en unik marknadsplats. Att gemensamt skapa kundflöden och mervärden för kunden samt en enorm möjlighet att växa, säger Stefan Karlsson.

Det här är en viktig satsning för handeln. Det är kul att se att konceptet på så kort tid spridit sig till så många städer, och blivit ett begrepp många uppmärksammat och pratar om. Jag är övertygad om att det kommer att ge en positiv inverkan på många lokala handlares intäkter, säger Anita Öberg, VD på Näringslivsbolaget i Sundsvall.

Unika Butiker vann i september 2014 i hård konkurrens priset som Årets Rookie vid Sundsvallsregionens stora näringslivsgala Sundsvall Business Awards. I november vann nätverket priset som Årets Marknadsförare i Sundsvallsregionen och är under 2015 i riksfinalen.

 För ytterligare information och kommentarer:
Åsa Forssell, Kungsgatan 25, 0920-603 02.
Maria Skalin, Unika Butiker, 070-213 10 31.
Stefan Karlsson, 070-666 90 96.
A
nita Öberg, VD på Näringslivsbolaget i Sundsvall, 070-256 45 25.

Här hittar ni alla butiker: www.unikabutiker.nu   www.facebook.com/unikabutiker