Användarvillkor


Upphovsrättsskydd/Copyright

Allt material – det vill säga texter, bilder, den grafiska profilen etc. som publiceras inom unikabutiker.nu är skyddat av lagen om upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet, såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål, är förbjuden och förutsätter tillstånd av Unika Butiker.

Det innebär exempelvis att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen webbplats. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

Ansvarsfriskrivning

1. Unika Butiker strävar efter att all information på denna webbplats ska vara korrekt. Men det ges ingen direkt eller indirekt garanti för innehållets korrekthet. Unika Butiker tar inget ansvar för eventuella fel eller brister.

2. Unika Butiker tar inget ansvar för innehållet på externa webbplatser som länkar till eller från denna webbplats. Externa länkar är en valfri service till besökarna och Unika Butiker kan därmed inte direkt eller indirekt garantera korrektheten i externa webbplatsers innehåll.

3. Unika Butiker kan inte ställas till ansvar för konsekvenserna av några fel eller ändringar på denna webbplats.